Szukaj w aktualnościach
w całym serwisie
Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki

Projekt „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” miał na celu wskazanie zapotrzebowania polskiej gospodarki na umiejętności kadr zarządzających oraz pracowników przedsiębiorstw w długiej perspektywie czasowej. W realizacji projektu „Foresight kadr nowoczesnej gospodarki” wykorzystano różne narzędzia badawcze – panele eksperckie, analizy SWOT i PEST, badanie Delphi oraz budowę scenariuszy.


Opierając się na swojej wiedzy, doświadczeniu oraz wynikach analiz, eksperci pracujący w pięciu panelach – czterech branżowych („Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne”, „Energetyka”, „Przemysł maszynowy”, „Przemysł chemiczny”) i jednym horyzontalnym („Kadry przyszłości”) przygotowali trzy scenariusze przyszłości – pozytywny, umiarkowany i negatywny. W kontekście tych przewidywań wskazano zapotrzebowanie na określony rodzaj i umiejętności pracowników.
Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne

Dynamika rozwijającego się sektora ICT wpływa na to, że umiejętności informatyczne będą ważne w każdej innej dziedzinie gospodarki. Tym samym, system kształcenia ma za zadanie kształcić zarówno o wąskich specjalizacjach jak i szerszych np. w zakresie zarządzania itp.

Energetyka

W przemyśle energetycznym pojawi się popyt na sepcjalistów w zakresie nowych technologii enerhetycznych, logistyki i rolnictwa energetycznego. Równie dużym zainteresowaniem będą cieszyć się specjaliści w zakresie efektywności energetycznej. Ciekawym segmentem będzie zapotrzebowanie na menedżerów energetyki rozproszonej i specjalistów w zakresie bezpieczeństwa infrastrukturalnego.

Przemysł maszynowy

W sektorze maszynowym odnotuje się popyt ba specjalistów z zakresu projektowania, wytwarzania i budowy maszyn i urządzeń z wykorzystaniem inżynierii materiałowej. Na rynku zapotrzebowanie będzie na specjalistów z zakresu ochrony właności intelektualnej, patentów, licencji, transfru technologii , a także wdrażania wyników badań do gospodarki.

Przemysł chemiczny

W przypadku tego sektora szczególne znaczenie będzie miało wiedza i umiejętności interdyscyplinarne jak umiejętności menedżerskie, wiedza prawicza, informatyczna. Wartość będzie miała wiedza i znajomość sektora chemicznego w Polsce.

Pełna treść raportu znajduje się tutaj

tagi: foresight kadry kwalifikacje zawody przyszłości

Komentarze

na temat
autor: rufus76 (Czwartek 03 Wrzesień 2009)
obiecujace informacje
Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl