Szukaj w aktualnościach
w całym serwisie
Polska 2020- spojrzenie z przyszłości

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami narodowego projekty typu foresight Polska 2020. W wyniku prac tysięcy ekspertów powstały możliwe scenariusze rozwoju Polski w 2020 r.


Eksperci w swoich pracach prowadzonych w 20 panelach tematycznych następujące czynniki: integracja międzynarodowa, reformy wewnętrzne, gospodarka oparta na wiedzy, akceptacja społeczna. W wyniku analizy tych czynników powstało 5 scenariuszy: Skok cywilizacyjny, Twarde dostosowania, Trudnia modernizacja, Słabnący rozwój oraz Zapaść.

W oparciu o te scenariusze powstały 4 powieści:

Cool Polonia, czyli scenariusz Skoku Cywilizacyjnego, która ma formę reportażu przedstawia ostatnią dekadę rozwoju Polski, jako przykład świetnie przeprowadzonych kompleksowych reform. Przemiana Polski opiera się na połączeniu dobrej koniunktury z reformami, które społeczeństwo zaakceptowało i przyjęło jako czynnik niezbędny. Opowieść przedstawia Polskę, jako gospodarkę nowoczesną opartą na wiedzy.

Europejskie marzenie, czyli scenariusz Twardych Dostosowań. Jest to wywiad z Komisarzem UE ds. badań naukowych, który podkreśla, że postęp jaki się dokonał w Polsce mógł być większy. Zmainy głównie wynikają z dobrej sytuacji gospodarczej oraz konsekwentnych działań rządu w zakresie reform. Brakuje zaangażowania społeczeństwa.

Bitwa o Polskę, czyli scenriusz Trudnej Modernizacji. List brytyjskiego dziennikarza opisujący książkę o Polsce, która przedstawia historię polskiego społeczeństwa. Pomimo załamania gospodarczego i politycznego po 2010 r. obywatele decydują się na dokonanie skoku cywilizacyjnego.

Stracone złudzenia, czyli scenariusz Słabnącego rozwoju. Jest to raport nt. niewykorzystanej szansy Polski w zakresie stosunkowo dobrej koniunktury i nieprzeprowadzenia niezbędnych reform instytucjonalnych. Szczególnie ucierpiał na tym system szkolnictwa, który wpływa na to, że mamy do czynienia z odpływem młodych ludzi za granicę. Gospodarka nie jest innowacyjna i opiera się na tradycjnych czynnikach przewag konkurencyjnych, które w dzisiejszych czasach nie są wystarczające,aby konkurować na globalnym rynku.

Polska 2020-spojrzenie z przyszłości

tagi: 2020 foresight polska scenariusze

Komentarze

Ciekawy materiał
autor: Michał (Środa 26 Sierpień 2009)
Jak w temacie.
Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl