Szukaj w aktualnościach
w całym serwisie
Specjalizacje Technologiczne Pomorza – wyniki badań eksperckich (I runda)
Specjalizacje Technologiczne Pomorza – wyniki badań eksperckich (I runda)

Badanie eksperckie „Specjalizacje Technologiczne Pomorza” miało na celu zdiagnozowanie potencjału technologii w województwie pomorskim uwzględniające zarówno potencjał (B+R i biznesowy) w zakresie rozwoju danej technologii w regionie, jak i potencjalne korzyści z jej wdrożenia. Potencjał 89 technologii z łącznie 10 obszarów technologicznych oceniali dla nas na początku bieżącego roku pracownicy pomorskich jednostek naukowych.


Pomorze dysponuje silnym zapleczem naukowym, ale brakuje nam potencjału wdrożeniowego

Potencjał naukowy regionu przy zdecydowanej większości technologii oceniony został przez ekspertów dobrze i bardzo dobrze, w przeciwieństwie do potencjału biznesowego. Aż 78,6% technologii otrzymało średnią dobrą i bardzo dobrą ocenę potencjału B+R. W przypadku potencjału biznesowego, analogiczny odsetek wyniósł zaledwie 22,5%.

Potencjał regionalnych zespołów badawczych jest dość silny na tle kraju, ale słaby na tle Europy i świata

Potencjał zespołów badawczych działających na Pomorzu oceniany przez ekspertów za dość silny na tle kraju. Aż 62 z 89 technologii odnotowało korzystną ocenę potencjału zespołów badawczych na tle Polski. Znacznie słabsze oceny technologie uzyskiwały już przy porównaniu do Europy i świata. W przypadku Europy, potencjał zespołów badawczych został korzystnie oceniony już tylko w 5 technologiach, a w odniesieniu do świata – tylko 1.

Jakie są kluczowe technologie regionu?

Grupę technologii cechujących się wysokim potencjałem zasobów ludzkich i wiedzy oraz wdrożeniowym zdominowały cztery dziedziny: i) informacja i komunikacja; ii) elektronika; iii) energia i zasoby; iv) technologie produkcji. W tej samej kategorii znalazła się również jedna technologia z obszaru środowisko. Wśród dziedzin, charakteryzujących się istotnym potencjałem naukowym, ale ograniczonym potencjałem do komercjalizacji (wdrożenia) należy wymienić technologie z obszarów nauk przyrodniczych, rolniczych i medycznych. Potencjał naukowy tych technologii jest w regionie silny i bardzo silny, mimo wszystko nie wzbudza on zainteresowania ze strony biznesowej.

Więcej informacji na temat badania oraz szczegółowe wyniki oceny dla wszystkich analizowanych technologii, znajdą Państwo w załączonym raporcie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z jego treścią i wyrażenia swojej opinii!


panel: Specjalizacje Pomorza
tagi: badanie delphi innowacyjność kluczowe technologie potencjał technologiczny specjalizacje technologiczne pomorza STP technologie przyszłości

Komentarze

Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl