Szukaj w aktualnościach
w całym serwisie
Wartości i style życia - zaproszenie na spotkanie

Zapraszamy do udziału w roboczym spotkaniu panelu tematycznego "Wartości i style życia" w projekcie foresight'u regionalnego Pomorze 2030 organizowanym przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową.

Spotkanie panelu „Wartości i style życia” odbędzie się 26 października 2009 r. o godz. 11:00. Będzie ono poświęcone tematowi pracy, pieniędzy, przestrzeni oraz jakości życia.

Ważną częścią spotkania będzie dyskusja odnośnie tego jak będą kształtować się w przyszłości zachowania Pomorzan w tych obszarach. Podczas spotkania zostaną poruszone następujące kwestie:
- Praca i jej znaczenia dla społeczeństwa,
- Postawy przedsiębiorcze,
- Rozwój miast województwa pomorskiego i aglomeracji gdańskiej,
- Komunikacja w Trójmieście i regionie.


Agenda spotkania:

11:00 Powitanie uczestników

11:05 Wprowadzenie - prof. Tomasz Szlendak, UMK

11:10 Przedsiębiorczość i stosunek Polaków do pracy. Stan obecny i prognozy na przyszłość - prof. dr hab. Janusz Tadeusz Hryniewicz, Instytut Ameryk i Europy, Uniwersytet Warszawski

11:40 Zachowania ekonomiczne młodych Pomorzan - dr Michał Kaczmarczyk, Uniwersytet Gdański

12:00 Dyskusja. Stosunek do pracy, konsumpcji i pieniądza a jakość życia mieszkańców Pomorza w przyszłości.

13:00 Przerwa

13:10 Rozwój przestrzenny i funkcjonalny Trójmiasta i regionu - dr Piotr Lorens, Wydział Architektury, Politechnika Gdańska

13:30 Wizja rozwoju komunikacyjnego Trójmiasta i regionu - redaktor Michał Tusk, Gazeta Trójmiasto

13:50 Jakość życia na Pomorzu - dr Lesław Michałowski, Uniwersytet Gdański

14:00 Dyskusja. Wpływ rozwoju przestrzennego i funkcjonalnego na jakość życia i zachowania mieszkańców Pomorza.
15:00 Podsumowanie i zakończenie


panel: Wartości i style życia
tagi: modele życia Pomorze wartości i style życia

Komentarze

Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl