Szukaj w aktualnościach
w całym serwisie
Kluczowe technologie dla rozwoju Pomorza - w poszukiwaniu inteligentnej specjalizacji!
Kluczowe technologie dla rozwoju Pomorza - w poszukiwaniu inteligentnej specjalizacji!

Jakie są silne specjalizacje regionu pomorskiego? Na jakich Pomorze powinno oprzeć swój rozwój w przyszłości? Ile nauki, a ile gospodarki w inteligentnych specjalizacjach Pomorza? Między innymi nad odpowiedzią na te pytania zastanawiano się podczas konferencji dotyczącej kluczowych technologii Pomorza.


18 grudnia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego odbyła się konferencja nt. kluczowych technologii i inteligentnych specjalizacji Pomorza.

Celem konferencji było uruchomienie debaty o tym co może stanowić inteligentne specjalizacje regionu, a także według jakich kryteriów powinniśmy dokonywać ich identyfikacji i weryfikacji. Punktem wyjścia do dyskusji była prezentacja wyników projektu foresight’u regionalnego Pomorze 2030 w obszarze kluczowych technologii, a także prezentacja procesu definiowania inteligentnych specjalizacji dla Polski Ministerstwa Gospodarki (wykorzystujące m.in. wyniki foresight’u technologicznego przemysłu InSight2030), którą przedstawiła reprezentantka Ministerstwa – Justyna Gorzoch.

Na kanwie tych prezentacji przedstawiciele świata nauki i gospodarki rozważali jakie specjalizacje naukowe mogą być podstawą dla definiowania inteligentnych specjalizacji regionalnych. W debacie udział wzięli:

 • dr hab. inż. Adam Cenian, PAN
 • prof. Ewa Klugmann-Radziemska, PG
 • prof. Wiesław Sawicki, GUMed
 • prof. Marek Moszyński, PG
 • prof. Piotr Skowron, UG
 • dr inż. Wojciech Litwin, PG
 • Jan Biedroń, Grupa LOTOS
 • Wojciech Kąkol, Energa Innowacje
 • dr Piotr Lassota, Polpharma Biologics
 • Jan Zarębski, Lonza-Nata, Gdański Klub Biznesu
 • Zbigniew Borkowski, Infracorr, Pracodawcy Pomorza
 • Marek Łangowski, Telemobile Consulting i TM-Automation

Wśród obszarów, które mogłyby stać się inteligentnymi specjalizacjami Pomorza wskazano energetykę, technologie informacyjne, gospodarkę morską i biotechnologię. Istotny w kontekście przyszłości Pomorza są także usługi (przede wszystkim sektor BPO), handel i turystyka. Aby jednak w pełni wykorzystać potencjał naukowy i gospodarczy Pomorza niezbędna jest współpraca świata nauki i biznesu oraz wsparcie ze strony administracji publicznej.

W trakcie dyskusji podjęte zostały również następujące kwestie:

 • w jakim stopniu inteligentne specjalizacje regionalne powinny być określane poprzez potencjał naukowy regionu i technologie,
 • co pomorska nauka może zaproponować regionalnej gospodarce,
 • jakie są oczekiwania gospodarki w odniesieniu do kierunków badań i technologii, które mogłyby podnosić konkurencyjność istniejących i tworzących się specjalizacji gospodarczych.

Zapraszamy do zapoznania się z przedstawionymi podczas konferencji prezentacjami:

Strategia inteligentnej specjalizacji – poziom krajowy – Justyna Gorzoch

Inteligentna specjalizacja w województwie pomorskim – Radomir Matczak

Regionalne uwarunkowania inteligentnej specjalizacji – Włodzimierz Szordykowski

Kluczowe technologie – w poszukiwaniu regionalnej specjalizacji. Wnioski z foresight’u Pomorze 2030 – Stanisław Szultka


panel: Specjalizacje Pomorza
tagi: inteligentna specjalizacja kluczowe technologie pomorze smart specialization specjalizacje

Komentarze

Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl