Szukaj w aktualnościach
w całym serwisie
Robocze seminarium panelu „Komunikacja w przestrzeni”
Robocze seminarium panelu „Komunikacja w przestrzeni”

W ramach realizacji foresightu regionalnego "Pomorze 2030 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" w dniu 2.03.2011 w siedzibie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową odbyło się robocze seminarium panelu „Komunikacja w przestrzeni".


Celem spotkania było przedyskutowania możliwych scenariuszy rozwoju komunikacji i systemu transportowego na Pomorzu w takich aspektach jak:

- Spójność i efektywność systemu transportowego - innowacyjna czy tradycyjna infrastruktura;

- Dostępność wewnętrzna i zewnętrzna regionu;

- Przestrzenny rozwój aglomeracji - wyzwania dla systemu komunikacyjnego;

- Komunikacja publiczna czy indywidualna?

W ww. tematach jako wstęp do dyskusji zostały zaprezentowane wstępne, alternatywne scenariusze rozwoju sytuacji. Podczas seminarium poddano je dyskusji i zastanawiano się na wnioskami, które z nich płyną dla przyszłości regionu.

Poniżej, przedstawiamy Państwu prezentacje panelistów.

prof. Jan Burnewicz (Uniwersytet Gdański) - Spójny system transportowy na Pomorzu – tradycyjne czy innowacyjne rozwiązania

dr inż. Lech Michalski (Politechnika Gdańska) - Perspektywy poprawy dostępności transportowej Pomorza w perspektywie roku 2030 – możliwe scenariusze

dr hab. inż. arch.Piotr Lorens (Politechnika Gdańska) - Scenariusze rozwoju struktury funkcjonalno-przestrzennej metropolii gdańskiej

dr Marcin Wołek (Uniwersytet Gdański) - Komunikacja publiczna czy indywidualna - możliwe scenariusze w roku 2030

Joanna Bach Głowińska (Biuro Rozwoju Gdańska) - Rozwój przestrzenny aglomeracji Gdańsk na tle wybranych metropolii europejskich – wnioski dla komunikacji i transportu


panel: Komunikacja w przestrzeni
tagi: komunikacja Pomorze przestrzeń transport

Komentarze

Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl