Szukaj w aktualnościach
w całym serwisie
Seminarium: "Wartości i style życia Pomorzan – scenariusze przyszłości"

Seminarium dotyczące procesów kształtowania się wartości i stylów życia Pomorzan w ciągu najbliższych 20 lat odbyło się 21 lutego 2011 r. w Sali Herbowej w Nowym Ratuszu (Stary Żak, ul. Wały Jagiellońskie 1, Gdańsk).


Seminarium skierowane było do przedstawicieli społeczności akademickiej, działaczy sektora obywatelskiego, administracji regionalnej i lokalnej oraz wszystkich aktywnych uczestników życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego Pomorza.

Celem seminarium była refleksja nad tym, jakim zmianom mogą ulegać wartości i style życia Pomorzan w ciągu najbliższych 20 lat wychodząca z diagnozy obecnej sytuacji w tym zakresie. Dyskutowane były m.in. następujące kwestie:

  • Czy Pomorzanie są obecnie bardziej konserwatywni, czy liberalni? A może mamy do czynienia z pomorskim hybris, a Pomorzanie łączą w swoich przekonaniach elementy konserwatywne i liberalne? W jakim kierunku rozwinie się sfera wartości naszej społeczności? Czy społeczność ta zamknie się mocniej w sobie, a może uelastyczni się idąc naprzeciw trendom charakterystycznym dla społeczeństw konsumpcyjnych?
  • Czy Pomorze stanowi pewien monolit kulturowy w sferze wyznawanych wartości i przejawianych stylów życia, czy też jest konglomeratemczęsto sprzecznych ze sobą mikrokultur lokalnych? Czy w przyszłości będziemy obserwować raczej ujednolicanie, czy też różnicowanie się przekonań i zachowań przedstawicieli różnych grup?
  • Jakie wartości są dla naszej społeczności czynnikiem rozwojowym, napędzającym efektywność pracy, przedsiębiorczość, ale też innowacyjność i aktywność obywatelską? Czy paliwo konieczne do stworzenia „pomorskiego etosu pracy” będzie stanowił konserwatyzm, czy liberalizm?
  • Czy religia wraz z silną rolą tradycyjnej rodziny będzie pełnić ważną rolę w naszej społeczności? Czy też następować będzie powolny zmierzch wartości tradycyjnych, a konsumpcja i hedonizm stanie się głównym elementem hierarchii wartości?
  • Czy na szybkie zmiany na świecie będziemy reagować poprzez wycofanie do domowego siedliska, czy też staniemy się mobilnymi uczestnikami świata komunikacyjnej ekstazy? Czy ogarnie nas abnegacja i ucieczka od wyścigu szczurów, czy też kult pracy i idący za tym wzrost efektywności, ale także obciążenia psychicznego?
  • Czy obywatelskość Pomorzan nadal dla wielu będzie się równała udziałowi w wyborach, czy też staniemy się świadomymi i aktywnymi obywatelami współkreującymi na co dzień życie swoich społeczności?
  • W końcu, jakie będą czynniki, które uformują nasze wartości i style życia? Czy będzie to rozwój ekonomiczny i idący za tym wzrost zamożności, albo kryzys i spadek stopy życiowej? Czy też może inne czynniki, takie jak: zmiana struktury demograficznej, ruchy migracyjne, czy rozwój technologii?

Szczegółowy program seminarium.

Zachęcamy również do zapoznania się ze wstępnymi scenariuszami rozwoju wartości i stylów życia Pomorzan do 2030 roku oraz raportem z badania diagnostycznego Pomorzanie 2010. W najbliższym czasie umieszczone zostaną materiały (w tym częściowy zapis video) z odbytego seminarium.

Chcielibyśmy raz jeszcze serdecznie podziękować wszystkim przybyłym za uczestnictwo!


panel: Wartości i style życia
tagi: wartości i style życia seminarium

Komentarze

Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl