Szukaj w aktualnościach
w całym serwisie
Echa seminarium "Wartości i style życia Pomorzan - scenariusze przyszłości"

W poniedziałek 21.02 odbyło się w Sali Herbowej Nowego Ratusza Miejskiego w Gdańsku seminarium "Wartości i style życia Pomorzan – scenariusze przyszłości". W jego ramach debatowano na temat Pomorzan A.D. 2010 i 2030.


Seminarium było poświęcone diagnozie obecnych różnic i podobieństw, jak i zarysowaniu prognoz, z jakimi procesami w obszarze wartości i stylów życia będziemy mieli do czynienia w najbliższych dwudziestu latach. Uczestnicy seminarium skupili się na analizie współczesnej tożsamości mieszkańców Pomorza i na odpowiedzi na pytanie: czy budowa Pomorskiej tożsamości jest możliwa? Jeżeli tak, to jakie mogą być jej podstawy? Czy będą nimi: wspólne wartości, obywatelska aktywność czy poczucie regionalnej wspólnoty?

Echa dyskusji są dostrzegalne także w lokalnych mediach. Dwa artykuły autorstwa panelistów ukazały się w lokalnym dodatku Gazety Wyborczej "Trójmiasto" - w poniedziałkowym "Magazynie Pomorskim". Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią dostępną pod poniższymi linkami:

♦ prof. Tomasz Szlendak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika - Kogel mogel pomorskich wartości (GW Trójmiasto 22.02.2011 r.) - pełna wersja artykułu.

♦ prof. Cezary Obracht-Prondzyński, Uniwersytet Gdański- Czy w przyszłości Pomorze i pomorskość będą coś znaczyć? (GW Trójmiasto 28.02.2011 r.) - pełna wersja artykułu.

♦ Lidia Makowska, Stowarzyszenie "Kultura Miejska" oraz portal wrzeszcz.info.pl - Pomorze przyszłości zbudowane na wspólnotach lokalnych (GW Trójmiasto 07.03.2011 r.)- pełna wersja artykułu.

Pod poniższymi linkami zapraszamy także do zapoznania się z prezentacją prof. Tomasza Szlendaka (Instytut Socjologii UMK) obrazowo prezentującą nasze scenariusze rozwojowe oraz komentarzami prof. Pawła Boskiego (Instytut Psychologii PAN) oraz prof. Krzysztofa Koseły (Instytut Socjologii UW) wygłoszonymi w ramach seminarium.

Mamy nadzieję, że także Państwo włączą się do dyskusji i wyrażą swoje zdanie w komentarzach.


panel: Wartości i style życia
tagi: wartości i style życia komentarze prezentacje dyskusja

Komentarze

Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl