Szukaj w aktualnościach
w całym serwisie
Zaproszenie na otwarte spotkanie panelu tematycznego "Wiedza i edukacja"

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie panelu tematycznego ‘Edukacja i wiedza’ w ramach projektu foresight’u regionalnego „Pomorze 2030”, które odbędzie się 1 grudnia 2009 w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym (ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk). Spotkanie będzie poświęcone możliwym kierunkom rozwoju edukacji w województwie pomorskim w perspektywie roku 2030.


Pragniemy poruszyć m.in. kwestie:
v Funkcji szkoły – kogo i jak będziemy kształcić w przyszłości, jak będzie funkcjonować szkoła w sytuacji, kiedy duża część wiedzy będzie mogła być zdobywane poza nią;

v Elitarności i powszechności edukacji – w tym ryzyka narastania zróżnicowania szkół i uczniów oraz praktycznego zmniejszenia się dostępu do edukacji;

v Czynników i trendów, które będą miały istotny wpływ na rozwój edukacji do 2030r., ze szczególnych uwzględnieniem nowych technologii.

v Gotowości i zdolności szkoły oraz szerzej systemu edukacji i tworzenia wiedzy (zarówno od strony instytucji, ludzi oraz metod i narzędzi nauczania) do sprostania wyzwaniom, jakie niesie przyszłość.

Wyniki dyskusji będą wykorzystane do sformułowania możliwych scenariuszy rozwoju pomorskiej edukacji do roku 2030.

Liczymy na Państwa obecność

Anna Hildebrandt

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Moderator Panelu „Edukacja i Wiedza”

Agenda spotkania

10:00 Powitanie uczestników i informacja nt. projektu Pomorze 2030
Anna Hildebrandt i Maciej Dzierżanowski, IBnGR

Temat pierwszy: Elitarność czy powszechność – jaki scenariusz rozwoju edukacji?

10:15 Wyrównywanie różnic czy uznanie nierówności w edukacji?
Prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek, kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych przy Instytucie Pedagogiki, Uniwersytet Gdański

Koreferaty:
v „Wąskie gardła” dostępności komunikacyjnej w województwie pomorskim – konsekwencje i możliwe rozwiązania
Zdzisław Szudrowicz, Kurator, Pomorskie Kuratorium Oświaty

v Wyławianie talentów czy zespoły wyrównawcze – jak to pogodzić?
dr Łukasz Skupny, nauczyciel historii, III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

v Jak się sprawdza mechanizm stawiający edukację w wolnorynkowym wyścigu szczurów?
Witold Bobrowski, dyrektor Szkoły Podstawowej na Głodnicy

Dyskusja

Podsumowanie:prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka, przewodnicząca Gdańskiej Rady Oświatowej, kierownik Katedry Ekonomiki Integracji Europejskiej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego

12:30 – przerwa na kawę

Temat drugi: Quo vadis szkoło – jakie będą funkcje szkoły w 2030 r.?

12:45 Wyzwania rzeczywistości a funkcje szkoły – jak zmieni się rzeczywistość, której przyjdzie szkole stawić czoła?
Marcin Polak, redaktor portalu EDUNEWS.PL

Koreferaty:

v Ile „człowieka” w szkole, a ile dyktatury liczb? Scenariusz ostrzegawczy
dr Zbigniew Mańkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

v Czy rozwój technologii w edukacji oznacza scenariusz „no school”?
Waldemar Kucharski, prezes Young Digital Planet S.A.

v W stronę edukacji formalnej czy nieformalnej – jaka funkcja szkoły w nowej rzeczywistości?
prof. dr hab. Maria Mendel, Prorektor Uniwersytetu Gdańskiego ds. Kształcenia

Dyskusja

Podsumowanie:Jarosław Marek Spychała, filozof, twórca projektu Lego-Logos

Zakończenie: Anna Hildebrandt, IBnGR

15:00 Lunch

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o rejestrację. REJESTRACJA


panel: Edukacja i wiedza
tagi: edukacja foresight wiedza

Komentarze

Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl