KOMUNIKACJA W PRZESTRZENI

W ramach panelu tematycznego ‘Komunikacja w przestrzeni” chcemy przeanalizować możliwe kierunki i warianty rozwoju komunikacji na Pomorzu oraz ich konsekwencje dla Pomorza w roku 2030. Przedmiotem prac panelu będą w szczególności następujące zagadnienia:

- innowacje technologiczne w komunikacji i konsekwencje ich upowszechnienia,

- komunikacja publiczna vs. komunikacja prywatna – potrzeby i konsekwencje,

- inteligentne systemy transportowe – możliwości technologiczne i korzyści,

- bezpieczeństwo w komunikacji,

- multimodalność,

- komunikacja wirtualna i konsekwencje jej upowszechnienia,

- właściwe planowanie przestrzenne – wyzwania z punku widzenia komunikacji,

- dostępność komunikacyjna wewnętrzna – aglomeracja a region,

- dostępność komunikacyjna zewnętrzna – region a kraj, region a świat.

SONDA/ANKIETA
transport
POMORZE WOBEC WYZWAŃ PRZYSZŁOŚCI
Data dodania: 2013-08-07
Ilość komentarzy: 0
LINKI

Projekt "Monitorowanie i prognozowanie (Foresight) priorytetowych, innowacyjnych technologii dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego" realizowany był przez Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów oraz Ośrodek Przetwarzania Informacji w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, działania 1.4 "Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką".

kategoria: projekty foresight - polska
link
szukaj w aktualnościach
w całym serwisie
AKTUALNOŚCI
Robocze seminarium panelu „Komunikacja w przestrzeni”

W ramach realizacji foresightu regionalnego "Pomorze 2030 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" w dniu 2.03.2011 w siedzibie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową odbyło się robocze seminarium panelu „Komunikacja w przestrzeni".

Ilość komentarzy: 0
Innowacyjny rozwój współczesnych systemów transportowych

Wprawdzie cała historia transportu zmechanizowanego, datującego się od powstania kolei parowej, jest ciągiem wynalazków i innowacji, ale minionych kilka dziesięcioleci cechowało się zastojem technologicznym i rozwojem prawie wyłącznie ilościowym. Po wynalazku kolei, samochodu i samolotu w systemach transportowych nastąpił wyraźny zastój w zakresie tworzenia technologii przełomowych.

Ilość komentarzy: 0
DOWNLOAD

Innowacyjne kierunki rozwoju transportu, prof. Jan Burnewicz, Uniwersytet Gdański

kategoria: download
link
Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl