SPECJALIZACJE POMORZA

Celem prac panelu była analiza potencjału technologii w województwie pomorskim uwzględniająca zarówno potencjał (B+R i biznesowy) w zakresie rozwoju danej technologii w regionie, jak i potencjalne korzyści z jej wdrożenia. W ramach projektu przygotowano raport nt. kluczowych technologii pt. 2. Specjalizacje Technologiczne Pomorza. Opracowane na podstawie zebranych ankiet wyniki, były punktem wyjścia do dyskusji w gronie naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli administracji publicznej w ramach otwartego spotkania panelu i konferencji nt. kluczowych technologii i specjalizacji Pomorza. Zakładamy, że wyniki uzyskane w zakresie wskazania kluczowych specjalizacji Pomorza będą miały zastosowanie dla procesu definiowania strategii inteligentnej specjalizacji (smart specialization) regionu.

POMORZE WOBEC WYZWAŃ PRZYSZŁOŚCI
Data dodania: 2013-08-07
Ilość komentarzy: 0
szukaj w aktualnościach
w całym serwisie
AKTUALNOŚCI
Specjalizacje Technologiczne Pomorza

Zapraszamy do zapoznania się z raportem pt. Specjalizacje Technologiczne Pomorza, pod redakcją Stanisława Szultki.

Ilość komentarzy: 0
Kluczowe technologie dla rozwoju Pomorza - w poszukiwaniu inteligentnej specjalizacji!

Jakie są silne specjalizacje regionu pomorskiego? Na jakich Pomorze powinno oprzeć swój rozwój w przyszłości? Ile nauki, a ile gospodarki w inteligentnych specjalizacjach Pomorza? Między innymi nad odpowiedzią na te pytania zastanawiano się podczas konferencji dotyczącej kluczowych technologii Pomorza.

Ilość komentarzy: 0
Specjalizacje Technologiczne Pomorza – wyniki badań eksperckich (I runda)

Badanie eksperckie „Specjalizacje Technologiczne Pomorza” miało na celu zdiagnozowanie potencjału technologii w województwie pomorskim uwzględniające zarówno potencjał (B+R i biznesowy) w zakresie rozwoju danej technologii w regionie, jak i potencjalne korzyści z jej wdrożenia. Potencjał 89 technologii z łącznie 10 obszarów technologicznych oceniali dla nas na początku bieżącego roku pracownicy pomorskich jednostek naukowych.

Ilość komentarzy: 0
Specjalizacje technologiczne Pomorza – w czym jesteśmy silni na tle kraju i świata?

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami pochodzącymi z naszego raportu „Specjalizacje technologiczne Pomorza”. Opracowanie powstało w oparciu o analizę wybranych obszarów aktywności badawczo -rozwojowej pomorskich jednostek naukowych oraz innych podmiotów zlokalizowanych w naszym regionie.

Ilość komentarzy: 0
Specjalizacje Technologiczne Pomorza - materiały seminaryjne

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi na seminarium „Specjalizacje Technologiczne Pomorza", które odbyło się w dniu 17 grudnia 2010 roku w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdańsku.

Ilość komentarzy: 0
DOWNLOAD

Regionalne uwarunkowania inteligentnej specjalizacji

kategoria: kluczowe technologie pomorza
link

Inteligentna specjalizacja w województwie pomorskim

kategoria: kluczowe technologie pomorza
link
Kluczowe_technologie_ibngr_szultka
2012-12-21, 17:34
536,39 kB

Kluczowe technologie - w poszukiwaniu regionalnej specjalizacji. Wnioski z foresight'u Pomorze 2030

kategoria: kluczowe technologie pomorza
link
smart_specialization_
2012-12-21, 17:26
1,10 MB

Inteligentne specjalizacje - poziom krajowy

kategoria: kluczowe technologie pomorza
link
Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl