Raport z prac panelu "Wartości i style życia"

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z raportem będącym wynikiem prac panelu „Wartości i style życia”.


Dokument prezentuje przede wszystkim scenariusze rozwoju wartości i stylów życia Pomorzan do 2030 roku. Raport dostępny jest pod poniższym linkiem:

Scenariusze wartości i stylów życia Pomorzan. Raport z panelu Wartości i style życia


panel: Wartości i style życia
tagi: wartości i style życia scenariusze

Komentarze

POMORZE WOBEC WYZWAŃ PRZYSZŁOŚCI
Data dodania: 2013-08-07
Ilość komentarzy: 0
szukaj w aktualnościach
w całym serwisie
AKTUALNOŚCI

Pojawiły się kolejne głosy w dyskusji nad wartościami i stylami życia Pomorzan do 2030 roku. Zapraszamy do zapoznania się z tekstami autorstwa Jarosława Mykowskiego z Wydawnictwa Oficyna Pomorska oraz dra Zbigniewa Mańkowskiego z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Ilość komentarzy: 0

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Jacy będziemy w 2030 roku?" autorstwa Jakuba Knery, opublikowanym w dniu dzisiejszym na portalu trójmiasto.pl. Jest to kolejny element debaty na temat przyszłych wartości i stylów życia Pomorzan.

Ilość komentarzy: 0

Debata będąca pokłosiem seminarium zorganizowanego 21 lutego w siedzibie Rady Miasta Gdańska prowadzona na łamach mediów oraz portalu pomorze2030.pl wciąż się rozwija. Pojawiły się dwa nowe głosy nawiązujące do naszej dyskusji - Senatora RP Andrzeja Grzyba i dra Arkadiusza Peiserta z Uniwersytetu Gdańskiego i Akademii Pomorskiej.

Ilość komentarzy: 0

W poniedziałek 21.02 odbyło się w Sali Herbowej Nowego Ratusza Miejskiego w Gdańsku seminarium "Wartości i style życia Pomorzan – scenariusze przyszłości". W jego ramach debatowano na temat Pomorzan A.D. 2010 i 2030.

Ilość komentarzy: 0

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z analizą porównawczą międzynarodowych i ogólnopolskich badań wartości: European Social Survey, World Values Survey oraz Diagnozy Społecznej. Pozwalają one na pewne odniesienie hierarchii wartości wyznawanych przez mieszkańców Województwa Pomorskiego do wartości mieszkańców innych krajów i innych regionów Polski.

Ilość komentarzy: 0

Seminarium dotyczące procesów kształtowania się wartości i stylów życia Pomorzan w ciągu najbliższych 20 lat odbyło się 21 lutego 2011 r. w Sali Herbowej w Nowym Ratuszu (Stary Żak, ul. Wały Jagiellońskie 1, Gdańsk).

Ilość komentarzy: 0
Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl