Szukaj w aktualnościach
w całym serwisie
ZAANGAŻUJ SIĘ

Chcesz współkształtować wizję przyszłości Pomorza - weź udział w unikalnym projekcie foresight’u regionalnego!

„Pomorze 2025” to pierwszy projekt foresight’u regionalnego w województwie pomorskim. Jego realizacja wynika z potrzeby prowadzenia szerokiego dialogu o przyszłości Pomorza. Celem projektu jest otwarte i interaktywne kreowanie tej przyszłości.

To w jakiej rzeczywistości będziemy żyć i pracować w 2025 roku w dużej mierze zależy od decyzji, jakie podejmujemy już dziś. Obecnie możemy jedynie przypuszczać, jak będzie wyglądać nasz styl życia, wyznawane wartości, komunikacja, czy charakter i kształt trójmiejskiej aglomeracji, a także wiele innych kwestii ważnych z punktu widzenia rozwoju społecznego i gospodarczego.

Zagadnienia te będą dyskutowane w cyklu debat pod hasłem "Pomorze 2025", zaś ich celem będzie sformułowanie możliwych scenariuszy rozwoju sytuacji oraz wskazanie działań i technologii, które pozwolą sprostać wyzwaniom przyszłości.

Do udziału w realizacji projektu zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wizją przyszłości naszego regionu, a szczególności przedstawicieli instytucji samorządowych, gospodarczych, naukowych, edukacyjnych oraz społecznych i pozarządowych.

Przyszłości nie można odgadnąć, można ją jednak stworzyć!

Organizatorem projektu jest Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Zapraszamy do kontaktu:

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Ul. Do Studzienki 63, 80-277 Gdańsk

Tel. +48 58 524 49 53

Faks. +48 58 524 49 08

email: kontakt@pomorze2030.pl

Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl