Szukaj w aktualnościach
w całym serwisie
SERWIS
wiedza i edukacja Marcin Polak - redaktor portalu EDUNEWS.PL - cz. 3
Marcin Polak - redaktor portalu EDUNEWS.PL - cz. 4
Marcin Polak - redaktor portalu EDUNEWS.PL - cz. 2
Marcin Polak - redaktor portalu EDUNEWS.PL - cz. 1
Elżbieta Lamparska - Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - cz. 2
Elżbieta Lamparska - Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - cz. 1
Witold Bobrowski - dyrektor Szkoły Podstawowej na Głodnicy
dr Łukasz Skupny - nauczyciel, III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku
Zdzisław Szudrowicz- Kurator, Pomorskie Kuratorium Oświaty - cz. 2
Zdzisław Szudrowicz- Kurator, Pomorskie Kuratorium Oświaty - cz. 1
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek - kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych przy Instytucie Pedagogiki - Uniwersytet Gdański Uniwersytety Gdański - cz. 2
prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek - kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych przy Instytucie Pedagogiki - Uniwersytet Gdański - cz.1
dr Agata Hofman - Uniwersytet Gdański cz.1
dr Agata Hofman - Uniwersytet Gdański cz.2
Jarosław Lipszyc - prezes Fundacji Nowoczesna Polska cz. 1
Jarosław Lipszyc - prezes Fundacji Nowoczesna Polska cz.2
Waldemar Kucharski - prezes Young Digital Planet S.A. cz.1
Waldemar Kucharski - prezes Young Digital Planet S.A. cz.2
dr Zbigniew Mańkowski - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku cz.1
dr Zbigniew Mańkowski - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku cz.2
Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl