Szukaj w aktualnościach
w całym serwisie
POMORZE 2030

Mapa serwisu Pomorze 2030

Baza wiedzy

O foresighcie

Download

Różne

Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki

Polska 2020- możliwe scenariusze rozwoju

Prezentacja - Przyszłość gospodarki świata i Polski - możliwe scenariusze - prof. Rybiński

Prezentacja - uwarunkowania i scenariusze rozwoju - Stanisław Szultka

Otwarte spotkanie panelu "Energia i efektywność energetyczna" 05.11.2009

Nagranie cz.1

Nagranie cz.2

Prezentacja pana Macieja Dzierżanowskiego - IBnGR

Prezentacja pana Tadeusza Żurka - Urząd Marszałkowski

Prezentacja pani Anny Oniszk-Popławskiej - Instytut Energetyki Odnawialnej

Prezentacja prof. Jana Popczyka - Politechnika Śląska

Prezentacja pana Piotra Stępniewskiego - ENERGA S.A.

Prezentacja pana Benny Laursena - Poldanor

Prezentacja pana Dariusza Koca - KAPE

Relacja ze spotkania panelu

Otwarte spotkanie panelu tematycznego "Wiedza i edukacja", 01.12.09

Marcin Polak - redaktor portalu EDUNEWS.PL - cz. 4

Marcin Polak - redaktor portalu EDUNEWS.PL - cz. 3

Marcin Polak - redaktor portalu EDUNEWS.PL - cz. 2

Marcin Polak - redaktor portalu EDUNEWS.PL - cz. 1

Elżbieta Lamparska - Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - cz. 2

Elżbieta Lamparska - Z-ca Dyrektora Departamentu ds. Edukacji, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego - cz. 1

Witold Bobrowski - dyrektor Szkoły Podstawowej na Głodnicy

dr Łukasz Skupny - nauczyciel, III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

Zdzisław Szudrowicz- Kurator, Pomorskie Kuratorium Oświaty - cz. 2

Zdzisław Szudrowicz- Kurator, Pomorskie Kuratorium Oświaty - cz. 1

prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek - kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych przy Instytucie Pedagogiki - Uniwersytet Gdański Uniwersytety Gdański - cz. 2

prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek - kierownik Zakładu Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych przy Instytucie Pedagogiki - Uniwersytet Gdański - cz.1

prezentacja pana dr Łukasza Skupnego - III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

prezentacja pani dr Agaty Hofman - Uniwerstet Gdański

prezentacja pana Marcina Polaka - redaktor portalu EDUNEWS.PL

prezentacja pana Waldemara Kucharskiego - prezes Young Digital Planet S.A.

Program

Relacja z debaty

dr Agata Hofman - Uniwersytet Gdański cz.1

dr Agata Hofman - Uniwersytet Gdański cz.2

Jarosław Lipszyc - prezes Fundacji Nowoczesna Polska cz. 1

Jarosław Lipszyc - prezes Fundacji Nowoczesna Polska cz.2

Waldemar Kucharski - prezes Young Digital Planet S.A. cz.1

Waldemar Kucharski - prezes Young Digital Planet S.A. cz.2

dr Zbigniew Mańkowski - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku cz.1

dr Zbigniew Mańkowski - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku cz.2

prof. dr hab. Maria Mendel - prorektor ds. kształcenia, Uniwersytet Gdański - cz.1

prof. dr hab. Maria Mendel - prorektor ds. kształcenia, Uniwersytet Gdański - cz.2

Jarosław Marek Spychała, filozof, twórca projektu Lego-Logos cz.1

Jarosław Marek Spychała, filozof, twórca projektu Lego-Logos cz.2

dyskusja - Powszechność kształcenia a jego poziom

dyskusja - Problem liczebności klas w szkołach

dyskusja - co to jest samodzielność podmiotowa dziecka?

dyskusja - czy przyszłość szkolnictwa jest niepubliczna?

dyskusja - dyktatura pomiaru i brak wizji szkolnictwa

dyskusja - rola małych szkół w ośrodkach wiejskich

dyskusja - nieoczekiwana pointa - zderzenie teorii i praktyki

Innowacyjne kierunki rozwoju transportu

II spotkanie otwarte spotkanie panelu edukacja

Przyszłość szkolnictwa wyższego to uczenie się przez całe życie?

Edukacja na wyciągnięcie ręki - Internet, e-kształcenie

Piramida kompetencji - postaw na swoje talenty

Sprawozdanie sesja 1

Sprawozdanie sesja II

Pomorze 2030-scenariusze i wizje przyszłości 27 maja 2010 r.

Prezentacja Stanislaw Szultka

Relacja filmowa

Kluczowe technologie pomorza

smart_specialization_

Kluczowe_technologie_ibngr_szultka

Inteligentna specjalizacja w woj_pomorski_matczak

Regionalne uwarunkowania inteligentnej specjalizacji_szordykowski

"Pomorze wobec wyzwań przyszłości" 21.06.2013

Linki

Projekty foresight - Polska

Narodowy Program Foresight Polska 2020

Foresight technologiczny dla Mazowsza

Foresight technologiczny na rzecz zrównoważonego rozwoju Małopolski

Foresight energetyczny

Foresight technologiczny w zakresie materiałów polimerowych

Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa śląskiego

Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego

Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa świętokrzyskiego

Priorytetowe technologie dla zrównoważonego rozwoju województwa podkarpackiego

Foresight technologiczny odlewnictwa polskiego

Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobycia i przetwórstwa węgla brunatnego

Kierunki rozwoju technologii materiałowych na potrzeby klastra lotniczego Dolina Lotnicza

Foremat: scenariusze rozwoju technologii nowoczesnych materiałów metalicznych, ceramicznych i kompozytowych

Projekty foresight - świat

European Foresight Monitoring Network

Eurofore—Competence Mapping Project

Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju

Fistera – projekty foresight na temat technologii społeczeństwa informacyjnego

Technology Foresight and Technology Observation-Niemcy

Prospective Foresight Network

Foresight czeski

Estonian Technology Foresight Review

Technology Foresight Ireland

Foresight Programme, Wielka Brytania

Foresight Institute

World Future Society

Shapping Tomorrow-Collaborative Foresight

Publikacje foresight

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza

Specjalizacje Technologiczne Pomorza

Foresight. Sztuka i techniki zarządzania przyszłością

Scenariusze przyszłości Pomorza

Przyszłość zaczyna się dziś. Wnioski i rekomendacje z foresightu

Raporty z paneli tematycznych

Specjalizacje technologiczne Pomorza. Raport z panelu Specjalizacje technologiczne

Scenariusze przyszłości pomorskiej edukacji. Raport z panelu Edukacja i wiedza

Komunikacja w przestrzeni – scenariusze przyszłości. Raport z panelu Komunikacja w przestrzeni

Modele rozwoju Pomorza. Raport z panelu Modele rozwoju

Scenariusze wartości i stylów życia Pomorzan. Raport z panelu Wartości i style życia

Scenariusze przyszłości pomorskiej energetyki. Raport z panelu Energia i efektywność energetyczna

Zaangażuj się

Video_II

Kontakt

O projekcie

Formularze

Kontakt z nami

Formularz zgłoszenie na konferencję

Rejestracja na konferencję UE - Polska - Niemcy

Formularz rejestracji na spotkanie 22/10 "Energia i energoefektywność"

Formularz edukacja

Formularz Edukacja

Rejestracja_27_05

Formularz rejestracji

Podstrona

Wartości i style życia - spotkanie

Panel

Wartości i style życia

Przyszłość edukacji

scenariusze pomorze 2030 wartości i style życia

pomorzanie 2010

wartości i style życia - raport

Edukacja i wiedza

Aktualności

Komunikacja w przestrzeni

Przyszłość edukacji

Modele rozwoju

Specjalizacje Pomorza

Specjalizacje technologiczne Pomorza – w czym jesteśmy silni na tle kraju i świata?

Energia i efektywność energetyczna

news-cz

Aktualności

Zaproszenie na konferencję "Pomorze 2025 – rozwój czy stagnacja?"

Pomorze 2025 - rozwój czy stagnacja?

Który scenariusz najbardziej prawdopodobny

racja

ciekawy artykuł

Trendy globalne we współczesnym świecie

Rozwój Pomorza w przyszłości - kilka

ciekawe

popieram

Zaangażuj się w proces tworzenia wizji rozwoju Pomorza!

Scenariusze przyszłości Niemcy, Polska, Rosja i Europa

Scenariusze Przyszłości - Niemcy, Polska, Rosja i Europa

hausman

...

do radek

ciekawy temat

prawie to samo

brawo!!

Foresight Kadr Nowoczesnej Gospodarki

na temat

Polska 2020

Ciekawy materiał

Rada Przyszłości Pomorza- II spotkanie

wiedza i edukacja

Relacja z otwartego spotkania panelu tematycznego "Energia i efektywność energetyczna"

Ciekawe

przyszłość edukacji na pomorzu

Debata nad scenariuszami rozwoju Pomorza

edukacja i wiedza

II spotkanie Panelu Edukacja i Wiedza

II spotkanie panelu edukacja i wiedza 1

II spotkanie panelu edukacja i wiedza 2

II spotkanie panelu edukacja i wiedza 3

II spotkanie panelu edukacja i wiedza 4

II spotkanie panelu edukacja i wiedza 5

II spotkanie panelu edukacja i wiedza 6

II spotkanie panelu edukacja i wiedza 7

II spotkanie panelu edukacja i wiedza 8

II spotkanie panelu edukacja i wiedza 10

II spotkanie panelu edukacja i wiedza 11

II spotkanie panelu edukacja i wiedza 12

II spotkanie panelu edukacja i wiedza 13

II spotkanie panelu edukacja i wiedza 14

II spotkanie panelu edukacja i wiedza 15

II spotkanie panelu edukacja i wiedza

II spotkanie panelu edukacja i wiedza 16

komunikacja w przestrzeni

innowacje w transporcie

Konferencja "Pomorze 2030- scenariusz i wizje przyszłości" Gdańsk 27 maja 2010 r.

Konferencja "Pomorze 2030-scenariusze i wizje przyszłości"

konferencja

Wartości i style życia - zaproszenie na spotkanie

Szkoła ogłupiania - Marzena Żylińska, Polityka

polityka_logo

Projekt "Pomorze 20025 - scenariusze rozwoju i kluczowe technologie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
© 2009 Instytut Badań Nad Gospodarką Rynkową.
Realizacja: IdealSolutions.pl